บริษัท อี.พี.ซี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการวัสดุสิ่งพิมพ์หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น กระดาษ แผ่นพลาสติก สติกเกอร์ กาว และกระดาษพิเศษหลากหลายชนิด ทางเราต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง ท่านสมัครผ่านฟอร์มในหน้าเว็บไซต์หรือส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา และเงินเดือนที่ต้องการ มาได้ที่ contact@epccorps.com หรือ โทร. 02-881-2600

ตำแหน่งงานที่เราต้องการ

รายละเอียดงาน
 • ดำเนินการขายสินค้าตามแผนที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างยอดขายตามนโยบายของบริษัท
 • แนะนำให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า , ดูแลลูกค้าเก่าและสำรวจตลาดเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
 • ร่วมเสนอและกำหนดกลยุทธ์การขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เยี่ยมลูกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • จัดทำรายงานการขายตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • งานด้านการขายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงาน
 • รักในงานขาย และมีหัวใจบริการ
 • มีทักษะและไหวพริบในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร (อ่าน, เขียน)
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการพิมพ์ / กระดาษ / วัสดุการพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ (PA)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
รายละเอียดงาน
 • เบิก จ่าย สินค้าภายในคลังสินค้า และจัดสินค้าขึ้น/ลงรถขนส่งด้วยรถโฟล์คลิฟต์
 • ดูแล จัดเรียงสินค้าภายในคลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • บำรุงรักษารถโฟล์คลิฟต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบรับรองอนุญาตขับขี่รถโฟล์คลิฟต์ หรือผ่านการอบรมจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ
สวัสดิการ
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ (PA)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
รายละเอียดงาน
 • ดูแล จัดเตรียมสินค้าขึ้นและลงรถขนส่ง ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
 • ช่วยเหลืองานภายในคลังสินค้า
 • ดูแล รักษา รถขนส่งของบริษัท
คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สวัสดิการ
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ (PA)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
รายละเอียดงาน
 • ช่วยช่างตัดกระดาษ ตัดกระดาษตามใบสั่งงาน
 • ตรวจสอบลักษณะ คุณภาพสินค้า และจำนวนสินค้าให้เป็นไปตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งงาน
 • บันทึกข้อมูลผ่าน และรายงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 • ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องตัดกระดาษ และอุปกรณ์ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุง หรือช่างพิมพ์
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์งานตัดกระดาษ หรือการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ (PA)
 • โบนัสตามผลประกอบการ

สมัครงานกับเรา