เรียนลูกค้าทุกท่าน

เนื่องด้วย บริษัทฯ จะย้ายที่ทำการจากที่ทำการเดิม ณ ที่ 66 ถ.สิรินธร บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ไปยังที่ ห้อง 501/2 ชั้น 5 เลขที่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ และสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เดิมที่ 02-881-2600

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

บริษัท อี.พี.ซี. คอร์ปอเรชั่นจำกัด

แผนที่