เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

 • สำหรับยอดสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มวัสดุสำหรับการพิมพ์ดิจิทัล ต่อรายการสั่งซื้อ ภายใต้ชื่อบุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน
  • ตั้งแต่ 7,000 บาท* ขึ้นไป รับส่วนลดทันที 3% (สามารถคละแกรม คละรุ่น คละแบรนด์ได้ *ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • หรือตั้งแต่ 20,000 บาท* ขึ้นไป รับส่วนลดทันที 5% (สามารถคละแกรม คละรุ่น คละแบรนด์ได้ *ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สินค้ากลุ่มวัสดุสำหรับการพิมพ์ดิจิทัล ได้แก่
  • กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิทัลทุกประเภท
  • สติกเกอร์ดิจิทัลไทยเคเค เฉพาะขนาด 13″x19″
  • แผ่นพลาสติกดิจิทัล Polyplex PET
  • กระดาษ Felix Schoeller E-PHOTO
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทุกช่องทางการสั่งซื้อ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2566
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 02-881-2600​ หรือ Line OA @epccorps