วันที่ 25 มิถุนายน 2564 บริษัท อี.พี.ซี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดยคุณคทาวุธ เอื้อจงประสิทธิ์ ร่วมบริจาคแผ่นสติกเกอร์ยับยั้งเชื้อโรค Airpurity จากประเทศเกาหลี สำหรับติดตั้งที่ประตูและด้ามจับประตู เพื่อลดการส่งต่อเชื้อโรคในบริเวณจุดสัมผัสร่วมภายในโรงพยาบาล โดย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบสติกเกอร์ยับยั้งเชื้อโรคเพื่อใช้ในพื้นที่ของโรงพยาบาล

สติกเกอร์ยับยั้งเชื้อโรค Airpurity เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลี ที่ได้รับรองจากสถาบันวิจัยนานาชาติทั่วโลก รวมถึง FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วว่า สามารถยับยั้งเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรียได้กว่า 99.9% ภายในเวลาเพียง 1 นาที รวมถึงสามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้

ดังนั้น การติดตั้งสติกเกอร์ Airpurity ที่จุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ ภายในพื้นที่วชิรพยาบาล ซึ่งถือเป็นหน้าด่านสำคัญของพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงวิกฤตโควิด 19 ณ ขณะนี้ ที่มีเตียงคนไข้กว่า 800 เตียง จะช่วยลดการส่งผ่านเชื้อโควิด 19 จากผู้ติดเชื้อให้กับผู้อื่นได้ รวมถึงช่วยปกป้องบุคลากรด่านหน้าของเรากว่า 3,000 คนได้