Read More
Knowhow

รักษางานศิลปะด้วยกระดาษสังเคราะห์ Tyvek®

ปัจจุบัน ในประเทศไทย เราอาจเห็นกระดาษสังเคราะห์ Tyvek® ในการนำไปใช้ทำเสื้อปลอดเชื้อตามสถานพยาบาลหรือศูนย์ฉีดวัคซีน หรืออย่างในต่างประเทศ ที่นำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในไซต์ก่อสร้างเพื่อเป็นวัสดุบุอาคาร (Home wrap) เพื่อป้องกันความหนาวเย็น แต่รู้หรือไม่ กระดาษสังเคราะห์ Tyvek® สามารถนำไปใช้ในงานประเภทอื่นได้อีกมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ การรักษางานศิลปะและวัตถุโบราณ

Read more

Read More
Knowhow

JacuBoard กระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารโดยตรง ที่ใส่ใจการถนอมรสชาติอาหาร และยึดมั่นในความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง

กระดาษ JacuBoard กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว จากโรงงานกระดาษชั้นนำในประเทศฟินแลนด์ เป็นหนึ่งในกระดาษที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารโดยตรง พร้อมได้การรับรองจากสถาบันชั้นนำต่างๆ มากมาย

Read more

Read More
Knowhow

ทำไม? โรงพิมพ์ในต่างประเทศถึงนิยมใช้กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียวของ JacuBoard ในการทำบรรจุภัณฑ์

เราจะมาดู 4 เหตุผลหลักว่า ทำไม? โรงพิมพ์ชั้นนำในต่างประเทศ ถึงชื่นชอบกระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียวของ JacuBoard ในการนำมาทำบรรจุภัณฑ์

Read more

Read More
Knowhow

การผลิตกระดาษเยื่อเชิงกลและเชิงเคมี แตกต่างกันอย่างไร?

กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ เป็นกระบวนการที่สำคัญในการผลิตกระดาษ โดยวัตถุประสงค์หลักของการผลิตเยื่อก็คือการขจัดเอาสิ่งเจือปนที่อยู่ในวัตถุดิบ หรือ ไม้สับ (Wood chips) ออก โดยปัจจุบันกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่นิยมใช้ จะมีด้วยกัน 2 วิธีก็คือ การผลิตเยื่อกระดาษเชิงเคมี (Chemical process) และการผลิตเยื่อกระดาษเชิงกล (Mechanical process)   การผลิตเยื่อกระดาษเชิงกล (Mechanical process) 

Read more