Read More
Knowhow

กระดาษเคลือบผิวและไม่เคลือบผิวแตกต่างกันอย่างไร?

ในการเลือกวัสดุสิ่งพิมพ์สำหรับงานพิมพ์สักชิ้น เราอาจเริ่มจากการขอตัวอย่างจากตัวแทนจำหน่ายเพื่อดูเนื้อกระดาษ ความเรียบลื่น ความแกร่ง ว่าเหมาะสมกับงานพิมพ์ไหม แต่รู้หรือไม่ ว่าวัสดุสิ่งพิมพ์ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำอย่าง “กระดาษ” ก็สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ก็คือ กระดาษไม่เคลือบผิว (Uncoated paper) และกระดาษเคลือบผิว (Coated paper) ซึ่งไม่ได้แบ่งได้จากความมันวาวเพียงอย่างเดียว ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักถึงข้อแตกต่างระหว่างกระดาษทั้งสองชนิดและวิธีการเลือกใช้กัน ดังนี้   กระดาษไม่เคลือบผิว...

Read more