Read More
Knowhow

หรือนี่คือจุดเริ่มต้นของสัญญาณการกลับตัวของราคา

เผลอแปบเดียวก็ย่างเข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะคะ สำหรับตลาดกระดาษปีนี้ ถือได้ว่ามีความผันผวนเป็นอย่างมาก ราคาในช่วงที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงพอสมควร เนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ผลิตหรือโรงงานหลายราย จำเป็นต้องลดกำลังการผลิต หรือบางรายก็ถึงกับต้องหยุดสายการผลิตหรือยุบโรงผลิตไปเลยก็มี เพื่อให้อุปทานหรือสินค้ามีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

Read more

ยอดขายเยื่อไม้เนื้อแข็งยังคงเติบโตในจีนสวนทางกับการหั่นราคา
Read More
Knowhow

ยอดขายเยื่อไม้เนื้อแข็งยังคงเติบโตในจีนสวนทางกับการหั่นราคา

ยอดขายเยื่อไม้เนื้อแข็งจีน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังหยุดยาวช่วงวันแรงงาน โดยผู้ซื้อชาวจีนกลับมาจับจองสินค้ากันอย่างคึกคัก ตอบสนองกับการหั่นราคาของผู้ค้ารายใหญ่ ที่ต้องการเพิ่มยอดขายและลดปริมาณสินค้าในสต็อกที่ได้สะสมมาในช่วงไตรมาสแรก ระหว่างที่ผู้ซื้อต่างชะลอคำสั่งซื้อไป

Read more

อัพเดทสถานการณ์กระดาษจากเยื่อรีไซเคิลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2023
Read More
Knowhow

อัพเดทสถานการณ์กระดาษจากเยื่อรีไซเคิลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2023

ปี 2021 ถึง 2022 น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมากสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ เนื่องจากราคากระดาษมีความผันผวนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกระดาษที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิล จากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน สำหรับปี 2023 ปัจจัยหลายอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นเริ่มคลี่คลายลงบ้าง อย่างไรก็ดี ก็มีปัจจัยใหม่ ๆ ที่ต้องจับตาอยู่ค่อนข้างมาก ที่จะส่งผลโดยตรงต่อความผันผวนของราคากระดาษจากเยื่อรีไซเคิลในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา

Read more

วิกฤติพลังงาน กระดาษ ขาดแคลน ยุโรป
Read More
Knowhow

วิกฤติพลังงานและสถานการณ์กระดาษในยุโรป

ผลกระทบจากสงคราม ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย ยูเครน ที่ขยายวงไปสู่วิกฤติพลังงานในทวีปยุโรป เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทุกภาคส่วนทั่วโลก อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งนี้ด้วยเช่นกัน

Read more

12