Read More
Knowhow

งานพิมพ์แบบปรับเปลี่ยนข้อมูล (Variable Data Print หรือ VDP) คืออะไร และทำไมเราต้องรู้จัก

ในโลกของการตลาดยุคใหม่ ทุกคนพยายามปรับแต่งแคมเปญการตลาดต่าง ๆ ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด พร้อมทั้งเข้าหาลูกค้าทุกช่องทาง ไม่ว่าทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ อย่างไรก็ดี ช่องทางออฟไลน์มักเป็นช่องทางที่ถูกละเลยในการปรับแต่งแคมเปญให้ตรงใจกับลูกค้า โดยนักการตลาดมักจะส่งข้อความซ้ำ ๆ หรือโปรโมชันเหมือน ๆ กัน ให้กับทุกคน ซึ่งทำให้ผลตอบรับหรือการมีส่วนร่วม (Engagement) ค่อนข้างต่ำ ต่างกับช่องทางออนไลน์ที่มักจะถูกปรับแต่งแคมเปญให้ตรงใจลูกค้ามากกว่า โดยสิ่งที่เราเรียนรู้จากการทำการตลาดแบบรู้ใจ (Personalized marketing) ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ได้ประสิทธิภาพสูง ได้แก่

Read more

Read More
Knowhow

ทำไมถึงต้องใช้กระดาษสังเคราะห์ Tyvek ในการทำ Running Bib

ในต่างประเทศ กระดาษสังเคราะห์ Tyvek® โดย DuPont™ มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อย ๆ ได้แก่ การนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง, ใช้ทำซองเอกสาร หรือ การนำไปห่อหุ้มวัตถุล้ำค่าต่าง ๆ อย่างไรก็ดี วันนี้เรามาดูคุณสมบัติเด่นที่ทำให้กระดาษสังเคราะห์ Tyvek เป็นวัสดุสิ่งพิมพ์อันดับหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการพิมพ์ Running Bib ตามงานวิ่งมาราธอนกัน   เปิด 3 จุดเด่นของกระดาษสังเคราะห์...

Read more