ในโลกของการตลาดยุคใหม่ ทุกคนพยายามปรับแต่งแคมเปญการตลาดต่าง ๆ ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด พร้อมทั้งเข้าหาลูกค้าทุกช่องทาง ไม่ว่าทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ อย่างไรก็ดี ช่องทางออฟไลน์มักเป็นช่องทางที่ถูกละเลยในการปรับแต่งแคมเปญให้ตรงใจกับลูกค้า โดยนักการตลาดมักจะส่งข้อความซ้ำ ๆ หรือโปรโมชันเหมือน ๆ กัน ให้กับทุกคน ซึ่งทำให้ผลตอบรับหรือการมีส่วนร่วม (Engagement) ค่อนข้างต่ำ ต่างกับช่องทางออนไลน์ที่มักจะถูกปรับแต่งแคมเปญให้ตรงใจลูกค้ามากกว่า

โดยสิ่งที่เราเรียนรู้จากการทำการตลาดแบบรู้ใจ (Personalized marketing) ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ได้ประสิทธิภาพสูง ได้แก่

  • 91% ของลูกค้าจะชอบแบรนด์ที่ส่งข้อเสนอหรือแนะนำสินค้าที่ตรงใจกับตัวลูกค้ามากกว่า
  • 80% ของนักช้อปมีแนวโน้มที่จะซื้อของจากแบรนด์ที่แนะนำสินค้าตรงใจ และให้ประสบการณ์ที่เฉพาะตัว (Personalized experienced)
  • 42% ของผู้บริโภครู้สึกหงุดหงิดกับการได้รับโฆษณาแบบหว่านแห่ และไม่ตรงใจ

โดยสรุป คือ ถ้าคุณสามารถปรับแต่งข้อความหรือเนื้อหาโฆษณาให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าของคุณมากขึ้นเท่านั้น

แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในโลกออฟไลน์ ก่อนการมาถึงของการพิมพ์แบบปรับเปลี่ยนข้อมูล หรือ VDP การพิมพ์สื่อโฆษณาที่มีการถูกปรับแต่งเนื้อหาเป็นเรื่องที่ยากมาก และไม่คุ้มค่า แต่ในปัจจุบันซอฟต์แวร์สมัยใหม่ และระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลมาช่วยให้การพิมพ์แบบปรับเปลี่ยนข้อมูล เป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ และรวดเร็ว ดังนั้น การทำการตลาดแบบรู้ใจในโลกออฟไลน์ จึงสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงและคุ้มค่า

การพิมพ์แบบปรับเปลี่ยนข้อมูล คืออะไร?

การพิมพ์แบบปรับเปลี่ยนข้อมูล หรือการพิมพ์ VDP เป็นรูปแบบหนึ่งของการพิมพ์ดิจิตอลที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานแก้ไขบางส่วนของชิ้นงาน เช่น ตัวหนังสือ รูปกราฟิค หรือรูปภาพ จากข้อมูลในสเปรดชีดหรือฐานข้อมูล โดยที่คุณจะต้องเลือกตัวแปรที่จะต้องการปรับเปลี่ยนไว้ก่อน โดยคิดว่ามันเป็น “การกรอกช่องว่าง” สำหรับสิ่งที่ต้องการจะปรับแต่ง และซอฟต์แวร์ VDP จะทำการปรับแต่งช่องว่างนี้ตามข้อมูลของคุณ

โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้คุณสามารถส่งจดหมาย 5,000 ฉบับ ให้กับลูกค้าแต่ละคน โดยที่มีเนื้อหาที่พิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละคน แทนที่จะเป็นจดหมายที่มีข้อความและรูปภาพเหมือนกัน 5,000 ฉบับ

ประเภทของการพิมพ์แบบปรับเปลี่ยนข้อมูล

ในระดับพื้นฐานที่สุด คุณสามารถระบุชื่อลูกค้าแต่ละคนได้ ไม่ว่าจะเป็นคูปอง, จดหมาย, จดหมายขอบคุณ หรือฉลากสินค้า การระบุชื่อได้ทำให้คุณสามารถเพิ่มความรู้สึกพิเศษในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มการตอบรับจากสมาชิกได้ ระดับต่อไป คือ การเพิ่มภาพที่กำหนดเอง การปรับแต่งข้อความให้กับลูกค้าแต่ละรายตามข้อมูลที่คุณรวบรวม หากคุณทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย เช่น ประวัติการซื้อ คุณจะสามารถสร้างข้อเสนอ Personalized offer ให้กับลูกค้าแต่ละรายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ รูปแบบที่ทันสมัยที่สุดของ VDP คือ การผลิตชิ้นงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้ตั้งแต่การออกแบบงานพิมพ์ (สี เค้าโครง) ไปจนถึงรูปภาพและข้อความ หรือจะเพิ่ม QR codes หรือ personalized URLs ส่วนลดเฉพาะบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมแคมเปญในระดับที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ สุดท้ายการเก็บข้อมูลดังกล่าว คุณก็จะได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำแคมเปญเพื่อกลับไปปรับปรุงการทำการตลาดในครั้งถัดไปด้วย

ความก้าวหน้าในการพิมพ์แบบปรับเปลี่ยนข้อมูลช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลลูกค้าของคุณ และสร้างโฆษณาจากสิ่งพิมพ์ที่มีความคุ้มค่าที่สูงขึ้น คุณสามารถส่ง Personalized offer และข้อความส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละราย VDP สามารถใช้เป็นส่วนสำคัญของแคมเปญการตลาดของคุณ สร้างอะไรก็ได้ตั้งแต่ฉลากผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลไปจนถึงคูปองที่ปรับแต่งตามพฤติกรรมการใช้จ่ายในอดีต หรือแม้กระทั้งการติดตามพฤติกรรมของลูกค้า โดยใช้กลไกของคูปองส่วนลดและ QR codes ซึ่งวิธีนี้จะช่วยส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ด้วย ซอฟต์แวร์ VDP จะทำทุกอย่างให้คุณโดยอัตโนมัติ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ เลือกการออกแบบและตัวแปรที่คุณต้องการปรับแต่งจากข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมไว้เพียงเท่านั้น

การพิมพ์แบบปรับเปลี่ยนข้อมูลจะต้องใช้การพิมพ์ระบบดิจิตอล ซึ่งทาง E.P.C. พร้อมบริการวัสดุสิ่งพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอลหลากหลายประเภท ตั้งแต่กระดาษอาร์ทมันและอาร์ทด้าน Digital จากโรงงาน Moorim แผ่นพลาสติก Digital ของ Polyplex และ สติกเกอร์ Digital คุณภาพสูง เพื่อให้โรงพิมพ์ดิจิตอลสามารถรังสรรค์งานพิมพ์คุณภาพสูงแบบปรับเปลี่ยนข้อมูลในแบบเฉพาะลูกค้าของคุณได้

อ้างอิง

  1. http://blog.ironmarkusa.com/variable-data-printing-examples
  2. https://united-mail.com/blog/2020/maximize-your-marketing-spend-with-variable-data-printing/

Related Posts