โปรโมชั่นกระดาษดิจิตอล กระดาษพิมพ์ออนดีมาน กระดาษเลเซอร์

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

 • สำหรับยอดสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มวัสดุสำหรับการพิมพ์ดิจิทัล ต่อรายการสั่งซื้อ ภายใต้ชื่อบุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน
  • สั่งซื้อครบ 10,000 บาท* รับส่วนลดทันที 5% (สามารถคละแกรม คละรุ่น คละแบรนด์ได้ *ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • เฉพาะสินค้ากลุ่มวัสดุสำหรับการพิมพ์ดิจิทัล ได้แก่
  • กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิทัลทุกประเภท
  • สติกเกอร์ดิจิทัลไทยเคเค เฉพาะขนาด 13″x19″
  • แผ่นพลาสติกดิจิทัล Polyplex PET
  • กระดาษ Felix Schoeller E-PHOTO
  • กระดาษสังเคราะห์ไทเวค
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทุกช่องทางการสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2566
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 02-881-2600​ หรือ Line OA @epccorps

Related Posts