หลายท่านคงไม่ทราบ โรงงานกระดาษมูริม ถือเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตกระดาษที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี และยังเป็นโรงงานแรกและโรงงานเดียวในประเทศเกาหลี ที่สามารถผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการปลูกป่า ผลิตเยื่อ รวมไปถึงกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษหลากหลายประเภทไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 105 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่กระดาษอาร์ตมัน อาร์ตด้าน กระดาษถนอมสายตา กระดาษปอนด์ กระดาษการ์ดขาว รวมไปถึงกระดาษพิเศษชนิดต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกต่าง ๆ อีกมากมาย

กระดาษ กระดาษรักษ์โลก กระดาษมูริม ESG Moorim paper

โรงงานกระดาษมูริม มีการทำอุตสาหกรรมป่าปลูกที่จังหวัดอินเจและจังหวัดคังวอนโดภายในประเทศเกาหลี รวมไปถึงต่างประเทศที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์ รวมไปถึงความต้องการที่กำลังเติบโตในอุตสาหกรรมสีเขียวอื่น ๆ โดยเฉพาะ 

โรงงานกระดาษมูริม ได้รับการประกาศรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนจากสถาบัน FSC ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยัน ห่วงโซ่การตรวจสอบ (Chain of Custody) การใช้งานสินค้าจากป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า กระดาษที่เราใช้งานจากโรงงานกระดาษมูริม เป็นกระดาษที่มีที่มาจากการอุตสาหกรรมป่าปลูกอย่างยั่งยืน เฉกเช่นเดียวกับการทำการเกษตรแบบทั่วไป ที่มีการปลูกทดแทนหมุนเวียน เพื่อการรองรับความต้องการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การที่โรงงานกระดาษมูริม เป็นโรงงานผลิตกระดาษครบวงจรนี้ ทำให้กระบวนการผลิตทั้งหมด ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานหลัก ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ และผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดของมูริม ก็ได้รับการรับรองฉลาก “Low Carbon Product” จากสถาบันทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเกาหลี ซึ่งแสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission) ออกสู่ชั้นบรรยากาศที่ต่ำ

ทั้งนี้ โรงงานกระดาษมูริมเอง มีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสีเขียว เพื่อสอดรับกับแนวทาง  “Low Carbon and Green Growth” ซึ่งเป็นกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของโลก ณ ขณะนี้ และเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในกำลังที่จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

อ้างอิง

https://www.moorim.co.kr

 

Related Posts