ถ้าเราต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม คุณคิดว่าเราควรเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์หรือเยื่อรีไซเคิลดี ? หลายคนอาจคิดว่าคำตอบคือต้องกระดาษที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิลสิ วันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยกันว่ากระดาษรีไซเคิลจะเป็นคำตอบสำหรับทุกๆ กรณีหรือไม่ ถ้าเราต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราไปพร้อม ๆ กับการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง คุ้มค่า มีประโยชน์ และยั่งยืนที่สุด

 

 

กระดาษจากเยื่อรีไซเคิล (Recycled pulp)

ในทุกวันนี้ คำว่า “รีไซเคิล” มักฟังดูเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่คุณเคยรู้หรือไม่ ในทุกวงจรย่อมมีจุดเริ่มต้น กระดาษก็เช่นเดียวกัน กระดาษรีไซเคิลนั้นก็เริ่มต้นมาจากกระดาษที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์ซึ่งมาจากป่าปลูก และกระดาษสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5-7 ครั้งโดยที่คุณสมบัติของเยื่อกระดาษจะลดลงเรื่อยๆ ก่อนที่จะสลายตัวไป และปัจจุบันสัดส่วนการใช้กระดาษจากเยื่อรีไซเคิลจากข้อมูลในยุโรปก็สูงถึงกว่า 72% ซึ่งใกล้จุดสูงสุดในเชิงปฏิบัติแล้ว มีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนจะยังคงอยู่ประมาณนี้ต่อไป ไม่สามารถเพิ่มได้อีก

นอกจากนี้ ไม่ใช่ว่ากระดาษทุกเกรดทุกประเภทจะสามารถผลิตได้จากเยื่อรีไซเคิล ทุก ๆ ครั้งที่กระดาษเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เส้นใยกระดาษถูกทำให้ฉีกขาดและสั้นลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติในการพิมพ์ ทำให้กระดาษกระดาษมีความเปราะมากขึ้น ดูดซับหมึกได้แย่ลง ทำให้ภาพพิมพ์ดูซีดจาง ไม่สดใสตามที่ต้องการ ดังนั้นเราจึงไม่นิยมนำเยื่อรีไซเคิลมาทำกระดาษสำหรับพิมพ์เขียน

ยิ่งไปกว่านั้น จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Laval (แคนาดา) พบว่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิล โดยทั่วไปจะพบแบคทีเรียมากกว่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์ 100 ถึง 1,000 เท่า แม้ว่าจำนวนแบคทีเรียดังกว่าอาจส่งผลเพียงเล็กน้อยกับกลุ่มคนที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่สำหรับเด็กหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกันอาจมีผลร้ายแรงได้ และอีกการศึกษาหนึ่งก็พบว่า ในกระบวนการผลิตกระดาษจากเยื่อรีไซเคิลที่มักจะใช้แป้งเปียกเป็นตัวผสานส่วนผสมต่าง ๆ ซึ่งมักจะก่อให้เกิดปัญหาเมือกแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้

 

 

Image by Franz W. from Pixabay

แต่ไม่ใช่กระดาษจากเยื่อรีไซเคิลจะมีแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียว ข้อดีของเยื่อรีไซเคิลคือราคาที่ถูกกว่า เราจึงมักจะนำมาใช้ทำกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เราอาจไม่ได้ใช้สัมผัสอาหารโดยตรง ไม่ได้สนใจความสวยงามของงานพิมพ์มากนัก และไม่ได้ต้องการเก็บไว้เป็นเวลานาน กระดาษจากเยื่อรีไซเคิลจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า

 

กระดาษจากเยื่อบริสุทธิ์ (Virgin pulp)

หลายคนอาจยังเข้าใจว่า การใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์เท่ากับการสนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่าเสมอไป แต่รู้หรือไม่? ในปัจจุบันนี้เราสามารถเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากป่าปลูกและมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนได้ โดยถามหากระดาษที่ได้การรับรองมาตรฐาน FSC หรือ Forest Stewardship Council ซึ่งจะเป็นองค์กรสากลที่คอยตรวจสอบมาตรฐานการผลิตกระดาษอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เรามั่นใจได้ว่าสินค้าที่ถึงมือผู้บริโภคปลายทางเป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์ที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นอย่างดี ผลิตจากป่าปลูก คำนึงถึงการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตกระดาษจากเยื่อบริสุทธิ์สมัยใหม่ยังมีส่วนช่วยผลิตกระแสไฟฟ้ากลับมาหล่อเลี้ยงชุมชน แทนที่จะต้องการแหล่งพลังงานในการผลิตกระดาษแบบการผลิตจากเยื่อรีไซเคิล ที่สำคัญกระดาษจากเยื่อบริสุทธิ์ยังสะอาดและมีคุณภาพดีกว่าอีกด้วย

 

 

Image by vixrealitum from Pixabay

เนื้อกระดาษที่ได้จากเยื่อบริสุทธิ์มักจะมีความขาวที่มากกว่า เนียนกว่า แกร่ง และดูดซับหมึกได้ดี จึงเป็นที่นิยมในการนำมาผลิตเป็นกระดาษสำหรับงานพิมพ์เขียน เนื่องจากสามารถพิมพ์งานคุณภาพสูงได้ดี และสามารถเก็บได้ยาวนานกว่ากระดาษจากเยื่อรีไซเคิลมาก และรู้หรือไม่? ถ้าเราต้องการกระดาษที่มีความแกร่งเท่ากัน กระดาษที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิลจะมีน้ำหนักมากกว่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์มาก เพราะเราต้องใช้จำนวนเส้นใยที่สั้นและเปราะบางจำนวนมากมาเสริมความแข็งแกร่งของกระดาษ

 

แล้วเราควรเลือกใช้กระดาษอะไร?

จริงๆ แล้ว เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราสามารถใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์และเยื่อรีไซเคิลทั้งคู่ เพียงแค่ควรเลือกอย่างเหมาะสม เช่น ถ้าต้องการกระดาษสำหรับงานพิมพ์คุณภาพสูง หรืองานพิมพ์ภายในสำนักงาน หรือบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร กระดาษที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์ดูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า หรือกรณีต้องการทำกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกที่อาจไม่ได้แสดงคุณภาพงานพิมพ์มากนัก และต้องการประหยัดงบประมาณ กระดาษจากเยื่อรีไซเคิลก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ควรถามหามาตรฐาน FSC จากผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้มั่นใจว่ากระดาษที่นำมาใช้นั้นได้มีกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

E.P.C. เป็นผู้จัดจำหน่ายกระดาษที่ได้รับรองมาตรฐาน FSC มีสินค้าพร้อมบริการจากหลากหลายโรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากท่านใดสนใจสามารถพูดคุยกันได้ครับ

อ้างอิง

  1. https://www.upap.co.za/virgin-versus-recycled-paper/
  2. https://www.twosides.info/virgin-fibre/
  3. https://www.multicopy.co/en/news/2020/5/office-paper-from-virgin-or-recycled-fibers
  4.  

 

Related Posts