เคยสงสัยกันไหมว่าตามห่อกระดาษรวมไปถึงสินค้าบางประเภทจะมีป้ายต้นไม้สีเขียวเล็ก ๆ พร้อมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษสามตัวที่เขียนว่า “FSC” ติดอยู่ คุณรู้หรือไม่ว่า ฉลากเล็ก ๆ นี้ มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ป่าไม้สำหรับโลกของเราอย่างไร บทความนี้เราจะมาไขปริศนากันว่า เบื้องหลังฉลากเล็ก ๆ สีเขียวนี้ มีองค์กรใดที่ทำงานอยู่ และมีความสำคัญกับโลกใบนี้ของเราอย่างไร และทำไมเราจึงควรใส่ใจกับฉลากอันนี้กัน

รับรอง FSC มาตรฐาน FSC

FSC ย่อมาจากอะไร และทำไมถึงสำคัญ

FSC ย่อมาจาก Forest Stewardship Council เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีหน้าที่ส่งเสริมและดูแลมาตรฐานการจัดการด้านป่าไม้อย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบ และขจัดการทำป่าไม้อย่างผิดกฎหมาย พร้อมกับรับประกันผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ด้วยกระบวนการตรวจสอบและรับรองอย่างเข้มข้น

FSC กำหนดมาตรฐานการรับรองไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองจะต้องได้รับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างเหมาะสม ต้นไม้ที่ถูกนำมาใช้จะต้องมีการปลูกทดแทนหรือปล่อยให้สามารถเติบโตใหม่ได้ตามธรรมชาติ ป่าไม้จะต้องถูกจัดการโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าและชุมชนโดยรอบ และสิ่งนี้นี่เองที่ทำให้มาตรฐาน FSC แตกต่างจากมาตรฐานอื่น และเป็นมาตรฐานเดียวที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร WWF และ Woodland Trust

เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เคร่งครัดของ FSC เท่านั้น ถึงจะสามารถได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้ฉลากจากทาง FSC ได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็เป็นไปได้ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ตามบ้านของคุณจนไปถึง กล่องนม กล่องสินค้าต่าง ๆ รวมไปถึงกระดาษที่เราจัดจำหน่าย ที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าเหล่านี้ เป็นสินค้าที่มาจากป่าไม้ที่มาการดูแลอย่างเหมาะสม (สนใจสอบถามได้เลยนะคะ ^^)

โดยการควบคุมและรับรอง FSC นี้จะไม่ได้มีให้เห็นเฉพาะสินค้าปลายทางเท่านั้น แต่ได้รับการดูแลและควบคุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยจะติดตามกระบวนการเอกสารทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ

FSC มีประเภทอะไรบ้าง

ตอนนี้เราก็สามารถมั่นใจได้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มาจากป่าไม้ที่ได้รับการดูแลและควบคุมอย่างยั่งยืน ด้วยการเลือกสินค้าที่มีฉลากต้นไม้เล็ก ๆ ที่ผ่านการรับรองจาก FSC อย่างไรก็ดีฉลาก FSC ก็ยังแบ่งเป็นหลายประเภท โดยประเภทใหญ่ ๆ ก็จะมีด้วยกัน 3 ประเภทดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ FSC

ขอบคุณรูป จาก https://www.watsons.com.sg/blog/latest-trend/what-is-fsc-certification-how-it-works-and-its-importance/

1. FSC 100%

สัญลักษณ์นี้จะรับรองว่าไม้หรือเยื่อไม้ในผลิตภัณฑ์นี้มาจากป่าไม้ที่ผ่านมาตรฐานของ FSC ทั้งหมด หรือเป็นผลิตภัณฑ์จากป่าที่ได้รับการดูแลอย่างยั่งยืน 100% นั่นเอง

2. FSC Recycled

สำหรับสัญลักษณ์ FSC Recycled หมายถึง ไม้หรือเยื่อไม้ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์จะต้องมาจากวัสดุรีไซเคิล การใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจะช่วยให้ลดการใช้เยื่อบริสุทธ์ลงซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีปกป้องป่าไม้ด้วย

3. FSC Mix

สัญลักษณ์นี้จะบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบของ

  • ไม้หรือเยื่อบริสุทธ์ (เยื้อแท้) ที่ผ่านการรับรอง FSC
  • ไม้หรือเยื่อรีไซเคิล
  • ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่อยู่ภายใต้การควบคุม FSC

ภายใต้สัดส่วน FSC นี้ ผลิตภัณฑ์จากป่าที่ได้รับตรารับรอง FSC Mixed จะต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อย 70% ของไม้/เยื่อที่ผ่านการรับรอง FSC หรือผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ขณะที่อีก 30% ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ควบคุม

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ไม้ควบคุมนี้ ไม้ดังกล่าวจะต้องไม่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ปลูกในที่หวงห้าม หรือผิดหลักสิทธิมนุษยชน หรือเป็นป่าที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม

การรับรอง FSC ดีต่อป่าไม้จริงหรือ

ปัจจุบันต้องเรียกว่าในโลกธุรกิจ ความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่คำพูดสวยหรูที่บรรดาผู้บริโภคหรือผู้ถือหุ้นกล่าวถึงเพียงเท่านั้น แต่แบรนด์ต่าง ๆ เองก็มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น Gucci หรือ Burberry เอง ต่างก็สนับสนุนให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSC รวมไปถึงสินค้าจาก Disney ที่จะต้องมีการรับรอง FSC ด้วย และยังมีอีกหลายแบรนด์ดังที่เริ่มมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

ปัญหาโลกร้อน ที่กำลังทำให้ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงขึ้นในระดับที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลกใบนี้ องค์กร FSC ยืนหยัดคู่กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างเช่น Woodland Trust และ WWF ในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน ด้วยการส่งเสริมการทำป่าอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

อี.พี.ซี.คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ได้การรับรองมาตรฐานของทาง FSC และมีสินค้าที่ประทับตรา FSC จัดจำหน่ายอยู่จากหลากหลายแบรนด์ทั้งในไทย และต่างประเทศ สำหรับใครที่สนใจสินค้าที่มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน และช่วยลดโลกร้อนสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะ

 

อ้างอิง https://denmaur.com/Media_Media-Blog_What-Does-FSC-Certified-Mean.html

Related Posts