ตลาดการค้าขายไม้เปลี่ยนแปลงเกือบจะในทันที ณ วันที่รัสเซีย เริ่มปฏิบัติการทางทหารเข้าบุกประเทศยูเครน ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ การคว่ำบาตรทางการค้าและการตั้งข้อจำกัดในการทำธุรกรรมทางการเงิน ของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป อเมริกาเหนือ และตลาดหลักในเอเชีย ได้ระงับการขนส่งสินค้าต่าง ๆ จากรัสเซียและเบลารุส

นอกจากนี้ การส่งออกจากยูเครนก็หยุดชะงักเช่นกัน การส่งออกไม้แปรรูปทั้งหมดจากสามประเทศในเขตสงครามรวมกัน ประมาณ 34 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2564 และมากกว่า 25% ของปริมาณดังกล่าวได้ส่งออกไปยังประเทศที่มีการคว่ำบาตรรัสเซียและเบลารุสในปัจจุบัน นอกจากนี้องค์กรที่ทำการรับรองการทำอุตสาหกรรมไม้อย่างยั่งยืนรายใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ FSC และ PEFC ได้ระบุว่า ไม้ทั้งหมดจากทั้งสองประเทศเป็น “ไม้ที่มีความขัดแย้ง” และให้ทำการแกะฉลากออก นั่นคือ ไม่สามารถนำไม้มาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศใด ๆ ที่ซื้อไม้จากรัสเซียและเบลารุส และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง เช่น ไม้แปรรูป ไม้อัด เยื่อกระดาษ และกระดาษ เพื่อจำหน่ายทั่วโลก

ปริมาณไม้เนื้ออ่อน (Softwood) ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ไม่น่าจะเข้าสู่ตลาดในยุโรปและเอเชีย (ยกเว้น จีน) เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง 30% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดจาก เบลารุส รัสเซีย และยูเครน ในปี 2564 จากรายงานของ Wood Resource Quarterly นอกจากนี้ ไม้ที่ขายให้กับลูกค้าในประเทศจีน ที่ต้องการไม้ที่ผ่านการรับรอง สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ที่กำหนดเป้าหมายไปยังยุโรป และอเมริกาเหนือ จะไม่มีวางจำหน่ายในรัสเซียอีกต่อไป ยุโรปซึ่งนำเข้าไม้เนื้ออ่อนขนาด 8.5 ล้านลูกบาศก์เมตร จากสามประเทศในปี 2564 จะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากปริมาณการนำเข้าไม้แปรรูปคิดเป็นเกือบ ร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้ทั้งหมดในทวีปยุโรปในปี 2564

แม้ว่า รัฐบาลจีนจะไม่ได้สร้างเงื่อนไขกีดกันทางการค้าระหว่างพวกเขากับรัสเซีย แต่ก็ยังเป็นไปได้ว่าจะมีการหยุดชะงักในการขนส่งระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจัยบางอย่างที่อาจลดการค้าแม้กับประเทศ ที่ไม่มีการคว่ำบาตรกับรัสเซียและเบลารุส ได้แก่

  • นักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมป่าไม้ของรัสเซียอาจถอนการมีอยู่ และการระดมทุนทางการเงิน ทำให้การผลิตและส่งออกไปยังตลาดใด ๆ ก็มีความท้าทายมากขึ้น
  • ค่าเงินรูเบิลรัสเซียที่อ่อนค่า (ลดลงมากกว่า 20% ในสามสัปดาห์นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น) จะทำให้การนำเข้าอุปกรณ์ และชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับบริษัทตัดไม้ และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากป่าไม้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก
  • การถอดถอนธนาคารรัสเซียออกจากระบบธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศ SWIFT จะทำให้การชำระเงินสำหรับสินค้ารัสเซีย ที่ส่งออกและการนำเข้าอุปกรณ์ส่วนใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความซับซ้อนขึ้น ตั้งแต่รถเกี่ยวไม้และรถขนส่งไป จนถึงเครื่องจักรสำหรับโรงเลื่อย โรงไม้อัด และโรงงานเยื่อกระดาษ

ผู้ผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ ไม้อัด และไม้แปรรูปในรัสเซีย ไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง PEFC หรือ FSC ได้อีกต่อไป

กระแสการค้าโลกของผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วและจะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป เนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย แม้จะบรรลุสันติภาพในที่สุด การค้าขายจะกลับคืนสู่รูปแบบก่อนสงครามไม่น่าจะเป็นไปได้

อ้างอิง https://www.forest2market.com/blog/sanctions-against-russian-exports-will-permanently-alter-the-global-trade-of-forest-products

Related Posts