มาตรการคว่ำบาตร กำลังขัดขวางการนำเข้ากระดาษทุกประเภทเข้าสู่รัสเซีย ส่งผลให้โรงพิมพ์ต่าง ๆ ประสบปัญหาขาดแคลนกระดาษอย่างหนัก

จากเอกสารทางการของรัสเซียระบุว่า อุปทานกระดาษในรัสเซีย น่าจะมีเพียงพออีกแค่ 2-3 เดือนข้างหน้านี้ เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร อันเข้มข้นของสหภาพยุโรป ซี่งวิกฤตครั้งนี้รุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับกระดาษประเภทฉลาก ที่ไม่ได้มีการผลิตภายในรัสเซีย และผู้ผลิตเกือบทั้งหมด ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากยุโรป รัสเซียมีการพึ่งพาการนำเข้ากระดาษทั่วไปในทุกประเภท เช่น มีการนำเข้ากระดาษแข็ง 73% จากยุโรปและ 12% จากเอเชีย และมีการนำเข้ากระดาษเคลือบ 44% จากยุโรปและ 17% จากเอเชีย

รัสเซียใช้กระดาษแข็งเคลือบประมาณ 700,000 ตันต่อปี ในขณะที่คามา ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย มีกำลังการผลิตแค่ 200,000 ตันต่อปี ความหวังที่จีนจะสามารถมาอุดช่วงว่างความต้องการที่ขาดหายไปก็ยังเป็นข้อกังขา เนื่องจาก จีนเอง ส่วนใหญ่จะผลิตกระดาษ เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และยังไม่มีความชัดเจนว่ากำลังการผลิตของจีน จะสามารถเติมเต็มช่องว่าง ที่หายไปของรัสเซียได้หรือไม่ นอกจากนี้ จีนอาจต้องการหลีกเลี่ยง การแสดงท่าทีที่เป็นการสนับสนุนรัสเซีย ซึ่งจะเป็นการขัดแย้งต่อมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก

ปัญหาการขาดแคลนนี้ นำไปสู่การรวบรวมรายการสินค้าเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อบรรเทาปัญหาการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และสินค้าในชีวิตประจำวันอื่น ๆ คณะกรรมการได้เรียกร้องให้จัดตั้งบริษัทประกันภัย หรือกองทุนเพื่อคุ้มครองธุรกรรมในต่างประเทศ และเปิดใช้งานการชำระเงินรอการตัดบัญชี ในกรณีที่จำเป็น และตระหนักว่ากระดาษและวัสดุบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นสินค้าเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มีการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม สำหรับโรงพิมพ์ และโรงแปรรูปที่ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรนี้

อ้างอิง https://printbusiness.co.uk/paper-stocks-in-russia-running-low/

Related Posts