ในปัจจุบัน ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และจากการสำรวจผู้บริโภคส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรเชื่อว่า กระดาษไม่สามารถนำมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้งานใหม่ได้มากนัก การที่คนไม่ทราบถึงความสามารถในการรีไซเคิลที่แท้จริงของกระดาษ ถือเป็นสิ่งที่น่ากังวล เมื่อข้อเท็จจริงแล้ว กระดาษเป็นหนึ่งในวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มากที่สุดในโลก ด้วยอัตราการรีไซเคิลที่สูงถึง 74%

อัตราการรีไซเคิลที่กำลังถูกมองข้าม

กระดาษเป็นหนึ่งในวัสดุที่ถูกรีไซเคิลมากที่สุดในโลก โดยในยุโรป กระดาษกว่า 74% หรือ 56 ล้านตัน ถูกรวบรวมและรีไซเคิลในปี 2020 และบรรจุภัณฑ์กระดาษมีอัตราการรีไซเคิลที่สูงถึงกว่า 85%

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาพบว่า 46% ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเชื่อว่า การใช้กระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นสิ่งสิ้นเปลือง และชี้ให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับอัตราการรีไซเคิลที่สูง ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเพียง 17% เท่านั้น ที่เชื่อว่ากระดาษมีอัตราการรีไซเคิลเกิน 60% และเพียง 15% คิดว่าน้อยกว่า 20% เด็กอายุ 18-24 ปี มีความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการรีไซเคิล โดยมีเพียง 12% เท่านั้นที่เชื่อว่าอัตราการรีไซเคิลเกิน 60%

เมื่อเรานำเอากระดาษไปเปรียบเทียบกับอัตราการรีไซเคิลกับสินค้าประเภทอื่น ๆ จะเห็นว่าแก้วสามารถรีไซเคิลได้เพียง 74% โลหะ 80% พลาสติก 42% และอิเล็กทรอนิกส์ 42% เท่านั้น เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีอัตราการรีไซเคิลที่สูงกว่าถึง 85%

กระดาษรีไซเคิลและกระดาษจากเยื่อแท้มีความสำคัญเท่า ๆ กันในแง่ของความยั่งยืน

จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า 66% ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเชื่อว่า ควรใช้กระดาษที่มาจากการรีไซเคิลเท่านั้น ชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิล และสิ่งนั้นคือความยั่งยืน แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ชี้ชัดความเชื่อผิด ๆ ที่ว่ากระดาษรีไซเคิลเท่านั้นที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

กระดาษรีไซเคิลผลิตจากเยื่อผสมซึ่งมีเส้นใยหรือเยื่อรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ ในปี 2020 กระดาษรีไซเคิลคิดเป็น 56% ของเยื่อกระดาษที่ใช้ในยุโรป โดยเฉลี่ยแล้ว เส้นใยกระดาษจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ 3.8 ครั้ง และหลังจากใช้งานหลายครั้ง เส้นใยรีไซเคิลจะเสื่อมคุณภาพลง เส้นใยบริสุทธิ์จากป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต่อการรักษาวัฏจักรกระดาษให้ยังคงหมุนเวียนอยู่เสมอ

ความเข้าใจผิดอื่น ๆ เกี่ยวกับกระดาษ

อุตสาหกรรมการพิมพ์และกระดาษรายล้อมไปด้วยความเชื่อผิด ๆ จำนวนมาก ซึ่งหลายเรื่องมีรากฐานมาจากความเข้าใจผิดในอดีตเกี่ยวกับผลกระทบของกระดาษที่มีต่อป่าไม้ หลายปีที่ผ่านมา ผู้คนได้สนับสนุนความเชื่อผิด ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ในความพยายามที่จะย้ายผู้บริโภคไปสู่การสื่อสารดิจิทัล ความจำเป็นในการทำลายความเชื่อต่าง ๆ เหล่านี้ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนของกระดาษ จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

ผลการศึกษาพบว่ามีเพียง 9% ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรที่เข้าใจว่าป่าของยุโรปกำลังเติบโต เมื่อระหว่างปี 2548-2563 ป่าไม้ในยุโรปเติบโต 58,390 ตร.กม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล 1,500 สนาม และทุกวันนี้ป่าไม้ก็กำลังเติบโตขึ้นทุกวัน

ความเข้าใจผิด อีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และกระดาษ คือ มีการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในกระบวนการผลิตกระดาษและการพิมพ์ ความจริงก็คือ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์ เป็นหนึ่งในภาคส่วนชั้นนำในด้านพลังงานหมุนเวียนและการลดผลกระทบของคาร์บอน แม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะใช้พลังงานค่อนข้างมาก แต่เขาก็มีความมุ่งมั่นที่พิสูจน์แล้วว่า มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ใช้พลังงานหมุนเวียนในอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของยุโรป สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมภาคส่วนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ค่อนข้างต่ำเพียง 0.8% ของทั้งหมดในยุโรป

Jonathan Tame กรรมการผู้จัดการของ Two Sides Europe กล่าวว่า “รายงานนี้แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจผิดด้านสิ่งแวดล้อมมากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษและพิมพ์ เราจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงอัตราการรีไซเคิลที่สูง และวิธีการที่กระดาษเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน”

 

อ้างอิง https://www.twosides.info/UK/consumers-underestimate-the-great-recycling-rate-of-paper-latest-study-reveals/

 

Related Posts